A Közgazdasági Olimpia magyarországi szervezői

A Közgazdasági Olimpiát nemzetközileg koordinálják, ám az egyes országoknak saját olimpiájuk és szervezőcsapatuk van.

A cseheknél a versenyt az ötletgazda-alapító INEV szervezi, akiknek fő céljuk a közgazdasági és pénzügyi ismeretek terjesztése. Fő projektjük a Közgazdasági Olimpia, amelynek megvalósításában támogatja őket a Cseh Nemzeti Bank és az Oktatási Minisztérium, valamint bankok és egyetemek. Az INEV emellett tanároknak szóló szemináriumok, képzések segítségével kíván hozzájárulni a közgazdasági képzés sikeréhez.

Szlovákiában az INESS nevű szervezet rendezi a versenyt, szlovák egyetemek támogatásával.

Magyar részről a kezdeményező és főszervező az Magyar Közgazdasági Társaság, a szervezést azonban támogatja a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Intézete, valamint a Pénzmúzeum, a Budapest Institute of Banking és a Pénziránytű Alapítvány.

Magyar Közgazdasági Társaság

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) a magyar közgazdászok legrégebbi és legnagyobb szakmai szervezete, közhasznú egyesület. Célja a közgazdasági ismeretek terjesztése, a szakmai közélet fejlesztése, a közgazdászok általános érdekeinek képviselete. Főként előadásokat, szakmai vitákat, találkozókat szervez. Fenntart egy saját szakkönyvtárat is, amely Győrben található. Tagjai többnyire egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező közgazdászok illetve egyetemi hallgatók.

Honlap: https://www.mkt.hu/

BCE MNB Intézet

Egy 2015-ben megkötött megállapodással indult útjára a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) együttműködése, amely az azóta eltelt időben – mind a szakmai közreműködés mértékét, mind pedig a támogatási összeget tekintve – az MNB legnagyobb oktatási programjává vált. Az együttműködés elsődleges célja az, hogy az MNB – Alapokmányában meghatározottakkal összhangban – a BCE-n, mint a hazai közgazdászképzés legpatinásabb intézményében, támogassa a magyar közgazdaságtani szaktudás, a magyar közgazdaságtudomány és társterületeinek fejlesztését. A Magyar Nemzeti Bank támogatásával a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán 2015 óta működik az MNB Tanszék, amelynek legfőbb tevékenysége a közgazdasági elemző mesterképzési szakon 2016 óta működő Jegybanki elemző specializáció gondozása. 2020 óta az MNB Tanszék MNB Intézet néven működik, és egyben ellátja a Közgazdasági elemző mesterszak szakfelelősi tevékenységét.

Honlap: https://www.facebook.com/BCE.MNB/

Pénzmúzeum

Az a küldetésünk, hogy lebontsuk a pénzzel és a gazdaság működésével kapcsolatos tabukat. Bemutatjuk, hogy a pénz sokkal több, mint érmék és bankjegyek összessége: “ez az egyetlen, ember alkotta bizalmi rendszer, amelynek közvetítésével bármely két ember képes az együttműködésre.” A gazdaság pedig átlátható és megérthető logikus rendszer, amelynek működtetésében minden ember, minden egyes nap részt vesz. A pénzügyi tudatosság növelése és a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében a Magyar Nemzeti Bank pénz- és banktörténeti múzeumot és a gazdasági ismeretek megértését segítő modern látogatóközpontot hoz létre az egykori Postapalota jellegzetes épületében.

Honlap: https://www.penzmuzeum.hu/

Budapest Institute of Banking

Működésünk a legnemesebb hagyományokra épülő magas szintű oktatást, a minőségi tudás megszerzését szolgálja. A korszerű pénzügyi, gazdasági ismeretek átadása és a pénzügyi kultúra gyarapítása mellett kiemelt figyelmet szentelünk a társadalmilag hasznos legjobb gyakorlatok bemutatására. Intézetünk célja olyan modern tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek felismerni és elemezni a problémákat, akik képesek hatékony megoldási lehetőségeket kidolgozni és felelős döntéseket hozni.

Honlap: https://www.bib-edu.hu/

Pénziránytű Alapítvány

A Pénziránytű Alapítvány 2008 szeptemberében jött létre, azzal a céllal, hogy a hatóságokkal, civil szervezetekkel és piaci szereplőkkel együttműködve pénzügyi tudatosságot fejlesztő programokat dolgozzon ki és valósítson meg. Alapítóink a Diákhitel Központ, a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank. Küldetésünk, hogy segítsük az egyének és a családok felelős, megalapozott anyagi döntéseit, és szemléletformáló programjaink eredményeként javuljon a lakosság pénzügyi tudatossága. Alapítványunk non-profit közhasznú szervezet, jó hírnévvel és szakértelemmel rendelkező szakmai intézményekkel a háttérben.

Honlap: https://www.penziranytu.hu/