Mi is a Közgazdasági Olimpia?

A Közgazdasági Olimpia egy középiskolásoknak szóló, több körből álló közgazdasági-pénzügyi verseny. Elsőként 2016-ban, Csehországban szervezték meg 4.000 diák részvételével. Az esemény sikeresnek bizonyult, a 2018/2019. tanévben immár harmadik alkalommal került megrendezésre 15.000 diák részvételével, 340 középiskolából. 2017 óta már Szlovákia is megrendezi a KO-t, a 2018/2019. tanévi felhívásban 5.000 diák vett részt.

A KO célja az, hogy hatékonyan támogassa a középiskolások körében a közgazdasági-pénzügyi ismeretterjesztést. A verseny nyitott minden középiskolás diák számára, így játszva tanulhatnak fontos ismereteket. A verseny további célkitűzése, hogy megtalálja a jövő tehetséges közgazdászait, és támogassa a szakmai fejlődésüket. A KO során a diákoknak olyan szakértőkkel van lehetőségük megismerkedni, akik inspirálni és támogatni tudják a pályafutásukat a későbbiekben.

1. forduló: Iskolai selejtező

Az iskolai fordulót az egyes középiskolák rendezik, a szükséges technikai hátteret mi biztosítjuk.

A diákoknak megadott feladatokat kell önállóan, 40 perc alatt megoldaniuk. A tesztet online lehet kitölteni. A teszt megkezdése után a feladatokat csak egyszer lehet megtekinteni. A teszt egy közös kérdésadatbázisból kerül véletlenszerű módon összeállításra, így minden diák különböző tesztet old meg, ám azok felépítése mindenki számára azonos.

Az iskolai fordulóban kitöltendő teszt felépítése

A teszt 25 kérdésből áll, minden alább felsorolt kategóriából egy kérdést tartalmaz.

Az 5. kategória (Hírek és gazdaságpolitika) a diákoknak az aktuális országos és globális eseményekkel és gazdaságpolitikával kapcsolatos ismereteit teszteli.

A Közgazdasági Olimpia iskolai fordulójában kitöltendő tesztek témakörei

  1. A közgazdaságtan módszertana, alapvető definíciók és közgazdasági elmélettörténet (3 kérdés)
   a) módszertan és a közgazdaságtan mint tudomány, alapvető definíciók
   b) elmélettörténet a marginalista forradalomig
   c) elmélettörténet a marginalista forradalomtól napjainkig (a marginalista forradalmat is beleértve)
  2. Mikroökonómia (5 kérdés)
   a) fogyasztó és kereslet
   b) vállalat, kiadások, kínálat, piaci egyensúly, állami beavatkozások az árakba
   c) a piac formái, tökéletes és tökéletlen verseny, szabályozás és monopóliumellenes politika
   d) termelési tényezők piaca
   e) piaci kudarc, játékelmélet és közösségi választások
  3. Makroökonómia (4 kérdés)
   a) GDP és komponensei, a GDP mérése
   b) gazdasági növekedés
   c) pénz és monetáris politika, fiskális politika
   d) gazdasági ciklusok, munkanélküliség
  4. Nemzetközi közgazdaságtan (3 kérdés)
   a) nemzetközi munkamegosztás, komparatív előny
   b) nyitott gazdaságok makroökonómiája
   c) állami beavatkozások a szabadkereskedelembe
  5. Hírek, közpolitika, Európai Unió (4 kérdés)
   a) a nemzetgazdaság aktuális eseményei, adatai
   b) az európai és a világgazdaság aktuális eseményei, adatai
   c) az Európai Unió
   d) gazdaságpolitika
  6. Pénzügyi közgazdaságtan és pénzügyi műveltség (6 kérdés)
   a) egyszerű kamatszámítás
   b) kamatos kamat
   c) befektetések
   d) pénzügyi termékek
   e) biztosítás
   f) kamat, infláció és a pénz vásárlóereje

2. forduló: Országos döntő

A döntő írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga eredménye alapján kiválasztják a 10 legjobb diákot, akik független szakértői bizottság előtt felelhetnek egy általuk húzott témából. Egyenlő súllyal számított szavazatok alapján a bizottság választja ki a győztest.

A döntőben kitöltendő teszt felépítése

A vizsga írásbeli és szóbeli részében egyaránt kiemelt hangsúlyt helyeznek a diákok azon képességére, hogy tudnak-e önállóan és kritikusan gondolkodni, és le tudják-e vonni a saját következtetéseiket a közgazdasági fogalmak és alapelvek ismerete alapján. A teszt feleletválasztós, geometriai-ábrázolós (tipikus példa: kereslet-kínálat), gazdasági témában írandó esszé, valamint pénzügyi számításos (tipikus példa: hitelfelvétel, megtakarítás) jellegű feladatokból áll. A teszt tartalma és kategóriái azonosak a verseny iskolai fordulójában megismertekkel, de nehezebbek a kérdések. Az írásbeli feladat alapján legjobban teljesítő diákok a szóbeli döntőbe jutnak, ahol egy általuk kihúzott témában kell számot adniuk tudásukról és saját szakmai véleményükről.

3. forduló: Nemzetközi döntő

A nemzetközi döntő folyamán a legjobb magyar diákok a résztvevő országok legjobbjaival mérik össze tudásukat. A forduló nyelve angol. A döntő írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az országos döntőtől eltérően minden diák részt vesz a szóbeli fordulón is, ahol a szervező országok delegáltjaiból álló zsűri előtt adnak tanúbizonyságot tudásukról. Egyenlő súllyal számított szavazatok alapján a bizottság választja ki a győztest.

A döntőben kitöltendő teszt felépítése

Az írásbeli feladatrész jellemzően feleletválasztós kérdésekből, geometriai-ábrázolós példából, esszéből és pénzügyi számításos feladatból áll. A szóbeli szakaszban a diákoknak egy húzott témakör kapcsán kell bemutatni tudásukat, illetve megfogalmazniuk saját szakmai véleményüket.

Ajánlott irodalom